Anadolu İrfanının Yıldızları – 3 Âşık Paşa’da Tasavvufi Düşünce pdf – Yandex indir

tarafından
4
Anadolu İrfanının Yıldızları – 3 Âşık Paşa’da Tasavvufi Düşünce pdf – Yandex indir

Işk odı düşdi cânuma eritdüm ciger yağını
Kırdum hevesler kökini yandurdum oda yağını
Kazdum kahır kazmasıyla canda cefâ ocağını
Çaldum bu nefsüm boynına himmet eri bıçağını
Kudret tozı sürmesini çekdüm gözüm sebeline
Hikmet ünin işitmege açdum canum kulağını
Rahmet suyı ile yudum gönlüm yüzini arı hoş
İstiğfar u zârî-y-ile düzdüm îmân durağını
Her kim bana bin taş ura bin gül nisâr olsun ana
Ekdüm müddeî gözine alçaklığun toprağını
Kim ki söger ise bana karşu duâ kılam ana
Urmağa kasd idenlerün yatam öpem ayağını
Bana yanın bakanlarun sen devletin artur anun
Urdum yüregüm başına yudup nûş itmek dâğını
Işkun elinden Âşık’un iki bükildi kâmeti
Tevfîk işiginden ana sundum şükür dayağını
                                                                           Âşık Paşa
 

Anadolu İrfanının Yıldızları – 3 Âşık Paşa’da Tasavvufi Düşünce isimli 252 sayfadan oluşan kitap ; Hüseyin Kurt tarafından yazılmış ve ARAŞTIRMA YAYINLARI yayınevinin 03.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Anadolu İrfanının Yıldızları – 3 Âşık Paşa’da Tasavvufi Düşünce pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.