Alternatif Okullar ve Alternatif Eğitim Uygulamaları pdf – Yandex indir

tarafından
6
Alternatif Okullar ve Alternatif Eğitim Uygulamaları pdf – Yandex indir

Sanayi Devrimi’nin ve Fransız İhtilali’nin ürünü olan modern okul, günümüzde çocukların yaratıcı zekâlarına ve özgür ruhlarına hitap etmekte midir? Bu sorunun cevabı net olarak “hayır”dır. Geleneksel eğitim ve onun temel kurumu olan okullar; yaşamdan kopuk, kısıtlayıcı, tektipleştirici ve sıkıcı yönüyle giderek sorgulanır hale gelmiştir. 
Oysa eğitim hayatın ta kendisidir ve özgürleş(tir)menin bir aracı olmalıdır. Her geçen gün daha fazla ebeveyn, öğretmen ya da eğitim gönüllüsü; bireyi merkeze alan , özgürleştirici, yaratıcılığı teşvik eden bir eğitim arzulamaktadır. İşte alternatif eğitim ve bu eğitimin verildiği alternatif okullar, bu taleplere cevap verme iddiasındadır.
Bu kitapta, geniş kitlelerin farklılaşan eğitim taleplerine hitap eden alternatif okullar ve alternatif eğitim uygulamaları, teorik ve pratik yönleriyle ele alınmıştır. Kitaptaki alternatif okulların önemli bir bölümü, ABD’de yerinde yapılan gözlem ve incelemelere dayalı olarak anlatılmış, yerinde edinilen veri, doküman, örnek ve resimlerle desteklenmiştir.
Çocuğu önceleyen bir eğitim hayali kuran ebeveynler için…
Sorgulayıcı ve yaratıcı bir eğitimin özlemini duyan öğretmenler için…
Farklı eğitim taleplerine karşılık bulma arayışındaki toplumsal gruplar için… 
Zincirleri kırma ve özgür ruhlu bireyler yetiştirme mücadelesi veren herkes için…
 

Alternatif Okullar ve Alternatif Eğitim Uygulamaları isimli 664 sayfadan oluşan kitap ; Komisyon tarafından yazılmış ve PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK yayınevinin 29.06.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Alternatif Okullar ve Alternatif Eğitim Uygulamaları pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.