Akademik Gelişimi Desteklemede Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık pdf – Yandex indir

tarafından
6
Akademik Gelişimi Desteklemede Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık pdf – Yandex indir

Eğitim, bireylerin geleceklerini üzerine inşa ettikleri bir temeldir. Eğitim sayesinde bireyler, kendilerini gerçekleştirmek ve topluma olumlu katkıda bulunmak için gerekli bilgi, beceri ve tutumlarla donanır. Ancak, eğitim bazı durumlarda belli zorluklar barındırmaktadır. Elinizdeki bu kitap, bireylerin eğitim ortamının karmaşıklıklarıyla baş etmelerinde önemli bir rehber olan psikolojik danışmanların kullanabilecekleri bir başvuru kitabı olarak tasarlanmıştır. Her yaştan ve geçmişten öğrencilerin eğitim hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabilecek pratik ipuçları, tavsiyeler ve kaynaklar sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Bu kitap temelde okullarda görev yapan psikolojik danışmanlara bir uygulama kılavuzu olarak tasarlanmış olsa da öğrenci, öğretmen veya ebeveynlerde bu kitaptan yararlanabilir. Kitap, verimli ders çalışma becerileri, akademik erteleme, motivasyonel görüşme, belleğin etkin kullanımı, sınav kaygısı, dezavantajlı gruplarla çalışma gibi çeşitli konuları kapsamaktadır. Kitapta yer alan bölümler en son araştırma bulguları ve kanıta dayalı müdahaleler temelinde hazırlanmıştır. Ayrıca bölüm yazarlarının tümü uygulama pratiği olan tecrübeli akademisyenlerden oluşmaktadır. Her bölümde kanıta dayalı uygulamalar bölüm yazarlarının görüş ve deneyimleri ile güçlendirilmiştir. Tüm öğrencilerinizin potansiyellerine ulaşması ve dünyada olumlu bir etki yaratmaları için ilham ve güç verebilmenize destek olması dileğiyle.
                                                                                                                                                                             
-Doç. Dr. Mustafa Kemal YÖNTEM
 

Akademik Gelişimi Desteklemede Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık isimli 180 sayfadan oluşan kitap ; Kolektif tarafından yazılmış ve PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK yayınevinin 04.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Akademik Gelişimi Desteklemede Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.