Ahmed Zerrûk’un İanetü’l-Müteveccihi’l-Miskîn İsimli Eseri pdf – Yandex indir

tarafından
6
Ahmed Zerrûk’un İanetü’l-Müteveccihi’l-Miskîn İsimli Eseri pdf – Yandex indir

Ahmed Zerrûk, ele aldığımız İânetü’l-Müteveccihi’l-Miskîn adlı bu eserde tasavvufun ana konularını sistematik bir şekilde ve detaylarıyla değerlendirmiştir. Eserde fetih ve temkin yolunu, salikin Hakk’a ulaşma yolunda aşacağı menzilleri: Kalb, kalbin hastalıkları ve tedavisi, tevbe, tevbenin mertebeleri, takvâ, takvânın esasları, istikâmet, ihsan makamlarında terakkî ve tecelli şeklinde ele almıştır. Tasavvuf ilminin ana konularını, kavramlarını ve makamlarını detaylı bir biçimde anlatması hasebiyle bu eser, Şeyh Zerrûk’un tasavvuf anlayışının tespitinde büyük önem arzetmektedir.
 

Ahmed Zerrûk’un İanetü’l-Müteveccihi’l-Miskîn İsimli Eseri isimli 170 sayfadan oluşan kitap ; Hamide Ulupınar tarafından yazılmış ve İLAHİYAT KİTAP yayınevinin 14.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Ahmed Zerrûk’un İanetü’l-Müteveccihi’l-Miskîn İsimli Eseri pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.