Ahmed b. ‘Abdu’l-Fettah el-Mullevî’nin ‘Ikdu’d-Dureri’l-Behiyye fî Şerhi’r-Risaleti’s-Semerkandiyye Adlı Şerhi (eş-Şerhu’s-Sağîr) pdf – Yandex indir

tarafından
8
Ahmed b. ‘Abdu’l-Fettah el-Mullevî’nin ‘Ikdu’d-Dureri’l-Behiyye fî Şerhi’r-Risaleti’s-Semerkandiyye Adlı Şerhi (eş-Şerhu’s-Sağîr) pdf – Yandex indir

Bu kitap, Ahmed b. ‘Abdu’l-Fettâh el-Mullevî’nin ‘Ikdu’d Dureri’l-Behiyye fî Şerhi’r-Risâleti’s-Semerkandiyye şerhi üzerine yapılan bir araştırma (dirâse), tahkik ve talik çalışmasıdır.

Özellikle üst seviye Arapça belagat metinleri diğer alet ilimleri metinlerine göre oldukça zor metinler olarak kabul edilmektedir. Çünkü belagat kitaplarını iyice okuyup anlamak için öncesinde iyi bir sarf, nahiv bilgisi yanında iyi bir mantık, âdabu’l-bahs ve’l-munâzara, irab, vaz ve hatta usul-i fıkıh gibi bir ‘âlî ilmi okumanın çok faydası vardır. Hassaten Meşârika ekolünde yazılan eserler için saydığımız bu ilimler elzemdir denebilir. Diğer taraftan bu metinler uzun uzadıya kafa yormalar ve mütalaalar sonucu yavaş yavaş çözüldükten ve anlaşıldıktan sonra onlarla haşir neşir olmak bir tutkuya ve zevke dönüşmektedir. Bu metinler özellikle geçmişte devamlı okundukları, mütalaa edildikleri ve üzerlerine şerh, haşiye, talik vs. yazıldığı için okurken ister istemez geçmiş âlimlerin himmetleri ve emekleri metin üzerinde ve satır aralarında hissedilmektedir.
 
 

Ahmed b. ‘Abdu’l-Fettah el-Mullevî’nin ‘Ikdu’d-Dureri’l-Behiyye fî Şerhi’r-Risaleti’s-Semerkandiyye Adlı Şerhi (eş-Şerhu’s-Sağîr) isimli 108 sayfadan oluşan kitap ; Halil Hacımüftüoğlu tarafından yazılmış ve İLAHİYAT KİTAP yayınevinin 08.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Ahmed b. ‘Abdu’l-Fettah el-Mullevî’nin ‘Ikdu’d-Dureri’l-Behiyye fî Şerhi’r-Risaleti’s-Semerkandiyye Adlı Şerhi (eş-Şerhu’s-Sağîr) pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.