Ağır ve Standart Dışı Yüklerin Taşınması-Proje Taşımacılığı pdf – Yandex indir

tarafından
21
Ağır ve Standart Dışı Yüklerin Taşınması-Proje Taşımacılığı pdf – Yandex indir

Proje taşımacılığı konusunu lojistik pazarı içinde kritik bir konuma ulaşmıştır.
Hidrolik barajların türbinleri gibi devasa boyut ve ağırlıkta yüklerin taşınması, son
yıllarda gelişen rüzgâr enerjisi pazarının gereksinimi olan kanatların Üretim tesislerinden
kurulacak alanlara sevkiyatı, büyük elektrik trafoları ve gaz türbinleri bu kapsamda
sayılabilecek yüklerdir.
Bunların dışında tarihi ve kültürel eserlerin yapılmakta olan baraj gölü sınırları
içerisinde kalması, bu eserlerin bir kısmının taşınma gereksinimi gibi nedenlerle kültürel
varlıklar da proje taşımacılığının konusu olabilmektedir.
Proje taşımacılığı yerel ölçekte kısa mesafelerde olabileceği gibi, ülke içinde, bölgesel
ülkeler arasında bazen de çok uzun mesafelerde küresel boyutta taşımacılık şeklinde de
olabilmektedir.
Proje taşımacılığının temel özelliği karayolu temelli bir taşımacılık olmasıdır,
fakat denizyolu, demiryolu veya havayolu aktarmalı kombine taşımacılık olarak da
gerçekleştirilebilir.
KİTABIN YAZILMA AMACI
Proje taşımacılığı, gelişen teknoloji ve taşıma araçlarındaki çeşitlilikle birlikte
tüm sektörlerin ihtiyaç duyduğu bir taşıma şekli olmaktadır. Proje taşımacılığı yapan
işletmeler istenen bölgelerde araç ve ekipman desteği sağlamakla yükümlüdür. Bu tür
projeler karayolundan, denizyolundan, demiryolundan ve havayolundan yürütülebilir
şekilde olmalıdır; taşınacak yüke göre taşıma şekli de değişkenlik göstermektedir ve
şirketler hangi taşıma şeklini veya bir taşıma için hangilerini kullanacaklarına karar
verecek uzmanlığa sahip olmalıdır.
Bu kitabın hazırlanmasında birkaç temel amaç bulunmaktadır Bunların birincisi
proje taşımacılığı ile ilgili Türkçe basılı bir kitabın olmaması nedeniyle hem akademik
anlamda hem de lojistik sektörünün ihtiyacının karşılanması amaçlanmaktadır. Proje taşımacılığındaki saha uygulamalarında çoğunlukla teknik terimler yabancı
dilde olduğu gibi ifade edilmekle, ya da farklı bir şekilde Türkçelcştirilebildikleri
görülmektedir. Yabancı dildeki teknik terimlerin karşılıklarının Türkçclcştirilmesinde
ve ortak terminolojinin oluşturulabilmesine katkı sağlamayı da hedeflemektedir.
Bir diğer amaç ise. akademik literatüre kaynak oluşturması adına proje
taşımacılığına yönelik gerekli tanımlamaların yapılması, proje taşımacılığı süreçleri ve
taşımacılık modlarında kullanılan öncellik arz eden araçlar anlatılarak, ülkemizde proje
taşımacılığına yönelik düzenlemelerin ortaya koyulması da amaçlanmaktadır.
KİTABIN HEDEF KİTLESİ
Bu kitap en geniş anlamda proje taşımacılığı ile ilgilenenler kişi ve kuruluşlar için
tasarlanmıştır. İçindekiler proje taşımacılığı konularında hem uygulama hem de lojistik
yönetimi açılardan ayrıntılı bir tartışma sağlamayı amaçlamaktadır.
kitabın hedef kitlesi öncelikle şunlardır:
– Proje lojistiği alanında uzmanlaşmak isteyen akademisyen ve öğrenciler,
– Lojistik alanında aktif olup işletmelerin proje taşımacılığı alanında etkinlik ve
verimliliğini geliştirme amaçlı fırsatlarla ilgilenen profesyonel yöneticiler.
Lojistik yönetimi geliştirme programlarına katılanlar,
– Proje lojistiği ile ilgilenen müşteri temsilcisi ve endüstriyel satış temsilcileri,
– Proje lojistiğini doğrudan veya dolaylı şekilde sevk ve idare eden yöneticiler.
Lojistik alanı dışından gelen ve bu alandaki son gelişmelerle ilgilenenlerdir.
YAPISAL ÇERÇEVE
Bu kitap aşağıdaki ‘Lojistik Yönetim Perspektifi’. ‘Pratik Yönelim”. ‘Bilimsel Temel’
ilkelerine dayanarak geliştirilmiştir. Bunlar;
Lojistik Yönetim Perspektifi: Proje taşımacılığı konusu, kitabımızda lojistik
yönetimin bir parçası olarak sunulmuştur. Proje taşımacılığının nasıl yürütüldüğü veya
yürütülmesi gerektiği, lojistik yönetim bakış açısıyla aktarılmıştır.
Pratik Yönelim: Kitap, uygulamadaki iş sorunlarının analizi ve çözümüyle ilgilidir.
Dolayısıyla çeşitli konular pratik bir açıdan ele alınmıştır. Amaç. okuyucuyu bu dalla
tanıştırmak ve kilit kavramlara aşina kılmaktır.
Bilimsel Temel: Konuyu tartışırken, mümkün olduğunca mevcut literatürüne
atıf yapılmaktadır. Okuyucu, arzu ederse bu şekilde bakış açısını genişletebilir. Son
dönemlere ait literatür atıfları yanında daha eski ama hâlâ geçerli olduğuna inandığımız
referanslar da kullanılmıştır. Bu kitap, her biri devamlığı sağlayan çeşitli bölümler içeren dokuz bölüme
ayrılmıştır. Birinci bölümde; Proje taşımacılığı ile ilgili temel kavramlar tanıştırmayı
amaçlamaktadır. Bu bölümde proje taşımacılığının tanımı, proje taşımacılığına
konu yüklerin sınıflandırılması, yüklerin genel özellikleri ile proje taşımacılığının
taraflarına yönelik kilit kavramlar ve terimler sunulmaktadır. İkinci bölümde; proje
taşımacılığının yasal mevzuatı ülkemiz ve Avrupa Birliği mevzuatları karayolu araç
ölçü ve ağırlık standartları ile ele alınmış, özel yük taşıma izin belgesi müracaatı
ve izin belgesi hesaplamaları için temel bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölümde; proje
taşımacılığında kullanılan özel yük taşıma araçları, karayolu araçları, demiryolu vagon
treylerleri, havayolu ile denizyolu araçlarının temel özellikleri ile bilgisayarlı yazılımlar
ve ithalat prosedürleri açıklanmıştır. Dördüncü bölümde ağır ve gabari dışı yük
elleçleme araçları olarak vinçler ile çeşitli ekipmanlar anlatılmıştır. Beşinci bölümde;
proje taşımacılığında önemli ekipmanlardan biri olarak sapanlar, çelik, polyester ve
zincir sapanlar olarak ayrı bir bölüm olarak ele alınmıştır. Altıncı bölümde; yükün
emniyeti çalışmaları olarak taşıma platformundaki yükün kaymasına, devrilmesine,
zıplamasına, taşıma platformunun kırılma ve burkulmasına neden olan kuvvetlere karşı,
yük ve taşıma platformu üzerinde yapılan ve seyir esnasına yükü taşıma platformuna
veya herhangi bir blokaj tertibatına sabitleyen ya da yükü birbirine bağlayan zincir ve
halat gibi ekipmanlarla yapılan emniyete alma amaçlı ekipman ve genel kavramlar ele
alınmıştır. Yedinci bölümde; proje taşımacılığının ön hazırlık iş süreçleri ile hazırlık
etütleri çerçevesinde personel, ekipman ve bütçe planlamaları anlatılmıştır. Sekizince
bölümde proje taşımacılığı sevkiyat iş süreçleri, yol kenarı denetimleri, sevkiyata
yardımcı araç ve işaretler açıklanmıştır. Dokuzuncu bölümde; proje taşımacılığında
teslimat sonrası iş süreçleri anlatılmıştır.
 
 

Ağır ve Standart Dışı Yüklerin Taşınması-Proje Taşımacılığı isimli 160 sayfadan oluşan kitap ; Metin Çancı tarafından yazılmış ve KİŞİSEL YAYINLAR yayınevinin 07.09.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan 21.yy Becerilerinin Eğitime Yansımaları (Ekonomik Boy) pdf - Yandex indir başlıklı makalemizde 21.yy Becerilerinin Eğitime Yansımaları (Ekonomik Boy) indir, 21.yy Becerilerinin Eğitime Yansımaları (Ekonomik Boy) oku ve 21.yy Becerilerinin Eğitime Yansımaları (Ekonomik Boy) pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Ağır ve Standart Dışı Yüklerin Taşınması-Proje Taşımacılığı pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.