Açık Uçlu Soruların Hazırlanması Uygulanması ve Değerlendirilmesi pdf – Yandex indir

tarafından
10
Açık Uçlu Soruların Hazırlanması Uygulanması ve Değerlendirilmesi pdf – Yandex indir

Becerilerin kazandırılması ve gelişimine yönelik sınıf içi ve sınıf dışı öğretim uygulamaları kadar değerlendirilmesine yönelik çalışmalar da oldukça önemlidir. Bu amaç doğrultusunda PIRLS, TIMSS ve PISA gibi uluslararası sınavlar, ABİDE gibi ulusal düzeyde sınavlar uygulanmakta, okullarda da sınıf içi ölçme ve değerlendirme uygulamaları yürütülmektedir. Hem uluslararası hem de ulusal düzeydeki sınavlar olmak üzere hem de sınıf içi ölçme ve değerlendirme uygulamalarında açık uçlu sorular (open-ended items) yaygın olarak kullanılmaktadır.
 
Açık uçlu soruların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine yönelik ayrıntılı bilgiler sunan bu kitap; açık uçlu soruların özellikleri ve türleri, açık uçlu sorular hakkında doğru olarak bilinen yanlışlar gibi çeşitli bilgiler sunmaktadır. Ayrıca kitapta, açık uçlu soruların nasıl hazırlanması gerektiği adım adım ele alınmış, puanlanma sürecinde yapılan hatalar üzerinde durulmuş, bu hataların azaltılması için puanlayıcı eğitimleri hakkında bilgiler verilmiştir. Açık uçlu soruların istatistiksel analizlerinin nasıl yapılacağı Klasik Test Kuramı, Madde Tepki Kuramı ve Çok Yüzeyli Rasch Ölçme Modeli kullanılarak örneklerle açıklanmıştır. Siz değerli okurların bilgilerini pekiştirmek amacıyla da bireysel etkinliklere yer verilmiştir.
 
Siz değerli öğretmen arkadaşlarımıza, öğretmen adaylarına ve eğitimcilere yararlı olması dileğiyle…
 

Açık Uçlu Soruların Hazırlanması Uygulanması ve Değerlendirilmesi isimli 196 sayfadan oluşan kitap ; Kolektif tarafından yazılmış ve PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK yayınevinin 27.08.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Açık Uçlu Soruların Hazırlanması Uygulanması ve Değerlendirilmesi pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.