Abdurrahman Şeref Efendi: Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Bir Osmanlı Aydını pdf – Yandex indir

tarafından
2
Abdurrahman Şeref Efendi: Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Bir Osmanlı Aydını pdf – Yandex indir

 
72 yıllık ömrünün 52 yılını tarih, eğitim, siyaset, fikir alanlarında çalışıp üreterek geçiren bir aydın olarak Abdurrahman Şeref Efendi, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş döneminin önemli simalarından biridir. Osmanlı resmî tarih yazıcılığının son ismi olarak kendisi hem selefinin eseri Lûtfi Tarihi’nin sekizinci cildini ilaveler yaparak yayımlamış hem de gazete yazıları ve tercümeihâller çerçevesinde eserler vücuda getirerek tarih yazıcılığını sürdürmüştür. İlim hayatının yanı sıra idari işlerden de bigâne kalmayarak Tarih-i Osmani Encümeni Reisliği, Hilal-i Ahmer Başkanlığı, Mebusluk, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı gibi oldukça önemli vazifeleri de ifa etmiştir.
 
Mehmet Demiryürek bu çalışmasında, Osmanlı Devleti’nin son yüzyılında yetişmiş; eğitimci, vakanüvis ve siyasetçi olarak yakın tarihimizin önemli bir döneminde yaşamış, Türk eğitim, bilim ve siyaset hayatına damgasını vurmuş bir kişilik olarak, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Bir Osmanlı Aydını Abdurrahman Şeref Efendi’yi bütün yönleriyle ele alıyor.
 

Abdurrahman Şeref Efendi: Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Bir Osmanlı Aydını isimli 272 sayfadan oluşan kitap ; Mehmet Demiryürek tarafından yazılmış ve SELENGE YAYINLARI yayınevinin 01.09.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Abdurrahman Şeref Efendi: Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Bir Osmanlı Aydını pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.