Abbasiler Dönemi pdf – Yandex indir

tarafından
16
Abbasiler Dönemi pdf – Yandex indir

Abbasiler, İslam Tarihi içinde uzun bir dönemi kapsadığı gibi, cereyan eden hadiseler açısından da oldukça büyük bir önemi haizdir.
Abbasoğullarının İslam devlet başkanlığını Emevilerin elinden almaları fazla bir şey değiştirmedi. Saltanat kanunları olduğu gibi uygulandı, genellikle Saltanat iktidarının bekası ön planda tutuldu. Oysa ki bir Devlete karşı çıkılıp iktidara talip olunduğunda ilke olarak, mevcut iktidarın iyi olmadığı, yerine geçecek olan iktidarın ise gereği gibi hareket ederek, Devlet’in kaybolmuş itibarını iade edeceği esasına dayanması iktiza eder. Ne ki, Abbasilerin gelmesiyle bunların hiçbir olmadığı gibi, saltanat hegemonyası sürüp gitti.
 

Abbasiler Dönemi isimli 160 sayfadan oluşan kitap ; İhsan Süreyya Sırma tarafından yazılmış ve BEYAN YAYINLARI yayınevinin 22.09.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Abbasiler Dönemi pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.