Abbasî İmparatorluğunun Çöküşü pdf – Yandex indir

tarafından
9
Abbasî İmparatorluğunun Çöküşü pdf – Yandex indir

Monografi türünde hazırlanan bu kitap, “Büyük Vezirler Çağı” olarak bilinen onuncu yüzyılın ilk yarısında Abbâsî İmparatorluğunun entrika ve yolsuzluklar içerisinde adım adım çöküşünün serüvenini içermektedir. Eserin içeriğinde İbnü’l-Furât’ın kâtiplik zamanlarında (279-296/892-908) ve üç defa getirildiği vezirlik dönemlerinde (296-312/908-924) gerçekleşen siyasi olaylar, Abbâsî idari mekanizmasının işleyiş şekli, mali sistemin açıklarından kaynaklanan yolsuzluk teşebbüsleri, vezir aileleri arasındaki iktidar kavgaları, muâmere adıyla bilinen komplolar ile yargılamalar ve tüm bunların Abbâsîlerin çöküşünü nasıl etkilediğinin canlı tasvirleri yer almaktadır.Dönemin şahitleri tarafından yazılan kronikler, vezirlerin hayatlarına dair kaleme  alınan ahbârü’l-vüzerâ kitapları, Abbâsî devlet ricalinin konu edinildiği edebi tür niteliğindeki eserler ve modern araştırmalar incelenerek; prosopografik yaklaşımla tarih metoduna uygun bir şekilde hazırlanan çalışmada Abbâsîlerin çöküş sürecinin hızlanmasında; dîvânlarda çalışan kâtiplerin, birbirleriyle çatışmaya girişen vezir ailelerinin, zamanla kontrolden çıkan damânlık (iltizam) sisteminin, müsadere uygulamalarının ve kahramâne adı verilen saray hanımlarının etkisi çeşitli yönlerden incelenmiştir. Dolayısıyla bu eser büyük bir devlet nasıl çöker sorusuna cevap vermektedir.
 

Abbasî İmparatorluğunun Çöküşü isimli 415 sayfadan oluşan kitap ; Abdullah Burgu tarafından yazılmış ve HİKMETEVİ YAYINLARI yayınevinin 17.01.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Abbasî İmparatorluğunun Çöküşü pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.