AB ve Türk Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması Mevzuat Uyumuna Yönelik Bir Değerlendirme pdf – Yandex indir

tarafından
6
AB ve Türk Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması Mevzuat Uyumuna Yönelik Bir Değerlendirme  pdf – Yandex indir

Bu eser bilgi teknolojilerinin tarihsel seyri ve hızla artan veri akış trafiği kişisel verilerin yasal düzlemde korunması ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Ülkemizde 2016 yılında yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile Türk hukukunda kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilk çerçeve yasa kabul edilmiştir. KVKK’nın oluşturulmasında dönem itibariyle 95/46/EC sayılı AB Direktifi’nin referans alındığını görmekteyiz. Direktif’in yerini alan AB Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün (GVKT), mühim bir referans kaynağı olarak, KVKK’nın yorumlanması ve uygulanması açısından önemi günden güne artmaktadır. Bu açıdan Türkiye’nin AB adaylık statüsü perspektifiyle Türk hukukunun AB mevzuatına uyumu çerçevesinde KVKK ve GVKT’nin mukayeseli analiz ihtiyacının ortaya çıktığı düşünülerek bu çalışma hazırlanmıştır.
 

AB ve Türk Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması Mevzuat Uyumuna Yönelik Bir Değerlendirme isimli 118 sayfadan oluşan kitap ; Hakim Bekir Gürses tarafından yazılmış ve PLATON HUKUK yayınevinin 06.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

AB ve Türk Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması Mevzuat Uyumuna Yönelik Bir Değerlendirme pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.