4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre Yapılan Hizmet Alım İhalelerinin 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa Esas Hakediş Ödemelerinin Muhasebe, Vergi ve Sosyal Güvenlik Mevzuat Açısından İncelenmesi pdf – Yandex indir

tarafından
6
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre Yapılan Hizmet Alım İhalelerinin 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa Esas Hakediş Ödemelerinin Muhasebe, Vergi ve Sosyal Güvenlik Mevzuat Açısından İncelenmesi  pdf – Yandex indir

İçindekiler:
1. HAKEDİŞ SÜRECİ
2. 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU VE 4735 SAYILI KAMU
İHALELERİ SÖZLEŞMELERİ KANUNU
3. 4735 SAYILI KAMU İHALELERİ SÖZLEŞMELERİ KANUNU
4. HAKEDİŞ SÜRECİNİN TANITILMASI
5. ÖRNEK UYGULAMA İLE HAKEDİŞ VE MUHASEBE KAYIT
SÜRECİ
5.1. Asgari Ücret Fiyat Farkı Hesaplama
5.2. Ücretten Kesintiler
5.2.1. Yol ve Yemek Kesintisi
5.2.2. Yevmiye Kesintisi
5.2.3. Engelli Teşvik İndirimi
5.3. Bordroların Hazırlanması
5.4. Kesin Teminat Tutarı ve Revizesi
5.5. Hakediş Süreciyle İlgili Diğer Hususlar
5.6. Hakediş Raporuna Göre Yapılacak Muhasebe Kayıtları
5.7. Kesin Hakediş Raporunun Düzenlenmesi
5.8. Kesin Teminat ve Ek Teminatın Geri Verilmesi
5.9. Hakediş Dosyasını Oluşturan Belgeler
6. HAKEDİŞ SÜRECİNİN VERGİ MEVZUATI BAĞLAMINDA
İNCELENMESİ
6.1. Fatura İle İlgili Hususlar
6.1.1.Satış Faturası
6.1.2.İrsaliyeli Fatura
6.1.3.Proforma Fatura
6.1.4.İade Faturası
6.1.5. Vergilendirmeye Bağlı Fatura Türleri
6.1.5.1. Tevkifatlı Fatura
6.1.5.2.ÖTV’li Fatura
6.1.5.3.ÖİV’li Fatura
6.1.5.4.Stopajlı Fatura
6.1.6. Ödeme Zamanına Bağlı Fatura Türleri
6.1.6.1.Açık Fatura
6.1.6.2.Kapalı Fatura
6.1.7. Gönderim Yöntemine Bağlı Fatura Türleri
6.1.7.1.Basılı Fatura
6.1.7.2.Dijital Fatura
6.1.7.3.e-Arşiv Fatura
6.2. Katma Değer Vergisi
6.3. KDV Tevkifat Beyanı
6.3.1. KDV Tevkifatının Eksik Beyanı ya da Beyan Edilmemesi
6.3.2. KDV Beyannamesi
6.4. Gelir Vergisi
6.4.1.Ticari kazanç
6.4.2. Yıllara Sâri İnşaat ve Onarım İşleri İstihkakları ve Tevkifat
(GVK Madde 94/3
6.4.3.Vergiden Muaf Esnaftan Yapılan Alışlarda Tevkifat (GVK
Madde 94/13)
6.4.4. PTT Acenteliği Kazançlarında Tevkifat (GVK madde 94/12)
6.4.5. Komisyon Gelir ve Kazançları Üzerinden Tevkifat
6.4.6. Zirai Kazanç ve Tevkifatı
6.4.7. Ücret ve Tevkifatı
6.4.8. Serbest Meslek Kazançları ve Tevkifatı
6.4.9. Gayrimenkul Sermaye İratları ve Tevkifatı
6.4.10. Menkul Sermaye İratları ve Tevkifatı
6.4.11 ÖRNEK UYGULAMALAR
6.4.11.1 Zirai Kazanç ve Tevkifatı Muhasebe Kaydı Örneği
6.4.11.2. Vergiden Muaf Esnaftan Yapılan Alışlarda Tevkifatı
Muhasebe Kaydı Örneği
6.4.11.3. Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşleri İstihkakları ve
Tevkifatı Muhasebe Kaydı Örneği
6.4.12. Ücret Stopajı
6.4.13. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi
6.5. Asgari Geçim İndirimi
6.6. Engelli İşçi Çalıştırma ve Engelli İşçi İndirimi
6.7. Vergi Borcunun Sorgulanması
7. HAKEDİŞ SÜRECİNİN SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI
BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
7.1. İşçi Bordrolarının İncelenmesi
7.2. SGK Tahakkuk Fişi ve Hizmet Listesinin İncelenmesi
7.3. SGK Borcu Yoktur Sorgulama
7.4. Asgari Ücret Devlet Desteği ve E-Destek Sorgulama
7.5. Fazla Mesai
 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre Yapılan Hizmet Alım İhalelerinin 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa Esas Hakediş Ödemelerinin Muhasebe, Vergi ve Sosyal Güvenlik Mevzuat Açısından İncelenmesi isimli 108 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Serkan Demirkan tarafından yazılmış ve GAZİ KİTABEVİ yayınevinin 02.09.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre Yapılan Hizmet Alım İhalelerinin 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa Esas Hakediş Ödemelerinin Muhasebe, Vergi ve Sosyal Güvenlik Mevzuat Açısından İncelenmesi pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.