19. Yüzyıl İran Modernleşmesi ve Osmanlı Etkisi pdf – Yandex indir

tarafından
5
19. Yüzyıl İran Modernleşmesi ve Osmanlı Etkisi pdf – Yandex indir

Bu kitapta, 1794’ten 1925’e kadar İran’da yönetimde olan Kaçar hanedanının modernleşme süreci ve aynı dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nun modernleşme süreciyle benzerlikleri, farklılıkları ve aynı zamanda kültürel, siyasal, sosyal ve ekonomik modernliğin etkisinin az gelişmiş çevre ülkeler üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu araştırma, modernleşme olgusu çerçevesinde Osmanlı (Türkiye) ve Kaçar’ın (İran) yönetim dönemlerinde yaşamış oldukları kültürel, siyasal, toplumsal ve ekonomik dönüşümler ile bu dönüşünüm temelinde yer alan iç ve dış dinamiklerin etkilerinin karşılaştırmalı olarak irdelenme ve incelenmesine yönelik bir çalışma niteliğindedir. Bu kapsamda Kaçar döneminde yaşanan modernleşme süreci ve bu sürece karşı toplumda oluşan tepkiler incelenirken aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşanan benzer gelişmeler konu edilmektedir. Modernleşme süreçlerinin seçilmiş olma nedeni ise tarihî süreç, coğrafi yakınlık, aynı medeniyet dairesine ait olma gibi ortak paydalara rağmen her iki devlet ve toplumun bu gelişim serüveninin çok az çalışılmış hatta ihmal edilmiş olarak değerlendirilmesidir. Bu sebeple çalışmanın büyük bir önem taşıdığına inanılmaktadır. Ayrıca Türkiye literatüründe Kaçar Devleti’nin tarihi hakkında yayınlanmış ciddi çalışmalara rastlanmamaktadır. Bu çalışma, alanla ilgili bilgi vermek ve literatüre zenginlik kazandırmak açısından önemli görülmektedir.
 

19. Yüzyıl İran Modernleşmesi ve Osmanlı Etkisi isimli 290 sayfadan oluşan kitap ; Raheb Mohammadi Ghanbarlou tarafından yazılmış ve NOBEL BİLİMSEL yayınevinin 16.01.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

19. Yüzyıl İran Modernleşmesi ve Osmanlı Etkisi pdf – Yandex indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.